Uuendatud: 1 Detsember 2016

 1. Sissejuhatus
  1. Oleme pühendunud oma veebisaidil külastajate privaatsuse kaitsmisele; siin selgitame, kuidas me teie isikuandmeid käsitleme.
  2. Palume teil meie veebisaidi esmakordsel külastamisel nõustuda küpsiste kasutamisega vastavalt selle reeglistiku tingimustele. / Kasutades meie veebisaiti nõustute küpsiste kasutamisega vastavalt selle poliitika tingimustele.

 2. Isikliku teabe kogumine
  1. Võime koguda, salvestada ja kasutada järgmist tüüpi isikuandmeid:
   1. teave teie arvuti ning selle veebisaidi külastuste ja kasutamise kohta (sh [teie IP -aadress, geograafiline asukoht, brauseri tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, viiteallikas, külastuse pikkus, lehevaatamised ja veebisaidi navigeerimisteed)]);
   2. teave, mille annate meile meie veebisaidil registreerimisel (sh [teie e -posti aadress);
   3. [teave, mille annate meile meie meiliteatiste ja/või uudiskirjade tellimiseks (sh [teie nimi ja e -posti aadress]);]
   4. teave mis tahes ostude kohta, mida teie lõppkliendid/ostjad teevad teie nimel kaupade eest (sealhulgas [nimi, tarneaadress, makseaadress, telefoninumbrid ja e -posti aadress]);
   5. teave, mille postitate meie veebisaidile Internetis avaldamiseks (sealhulgas [teie kasutajanimi, profiilipildid ja arvustused]);
   6. teave, mis sisaldub või on seotud mis tahes meile saadetava teabega (sh [suhtlusega seotud kommunikatsiooni sisu ja metaandmed]);
   7. mis tahes muu isiklik teave, mille otsustate meile saata;

 3. Isikliku teabe kasutamine
  1. Meie veebisaidi või muude digitaalsete vahendite kaudu meile esitatud isikuandmeid kasutatakse käesolevas poliitikas või veebisaidi asjakohastel lehtedel määratletud eesmärkidel.
  2. Võime kasutada isikuandmeid:
   1. meie veebisaidi haldamiseks;
   2. veebisaidi isikustamiseks;
   3. et võimaldada teil kasutada meie veebisaidil saadaolevaid teenuseid;
   4. teilt ostetud toodete saatmiseks teie klientidele;
   5. et saata teile väljavõtteid, arveid ja maksemeeldetuletusi ning nõuda teilt makseid;
   6. teile uudiste saatmiseks;
   7. teile e-maili teavituste saatmiseks;
   8. [teile meie e -posti uudiskirja saatmiseks, kui olete seda taotlenud (võite meid igal ajal teavitada, kui te enam uudiskirja ei vaja);]
   9. et saata teile meie ettevõttega [või hoolikalt valitud kolmandate osapoolte ettevõtetega] seotud turundusteateid, mis võivad meie arvates teile huvi pakkuda, posti teel või, kui olete sellega eraldi nõus, e-posti või muu sarnase tehnoloogia abil (võite sellest teada anda meile igal ajal, kui te ei vaja enam turundusteavet);
   10. et anda kolmandatele osapooltele statistilist teavet meie kasutajate kohta (kuid need kolmandad osapooled ei saa selle teabe põhjal ühtegi kasutajat tuvastada);
   11. teie veebisaidiga seotud päringute ja kaebuste käsitlemiseks;
   12. veebilehe turvalisena hoidmiseks ja pettuste vältimiseks;
   13. et kontrollida vastavust meie veebisaidi kasutamist reguleerivatele tingimustele;
  3. Kui esitate meie veebisaidil avaldamiseks isikliku teabe, avaldame ja kasutame seda teavet vastavalt teile antud litsentsile.
  4. Me ei edasta ilma teie selgesõnalise nõusolekuta teie isikuandmeid kolmandatele isikutele nende või mõne muu kolmanda osapoole otseturunduse eesmärgil.
  5. Kõiki meie veebisaidi finantstehinguid haldab meie makseteenuse pakkuja PayPal. Teenusepakkuja privaatsuspoliitikaga saate tutvuda PayPali veebisaidil. Jagame teavet oma makseteenuse pakkujaga ainult sel määral, mis on vajalik meie veebisaidi kaudu tehtud maksete töötlemiseks, selliste maksete tagasimaksmiseks ning selliste maksete ja tagasimaksetega seotud kaebuste ja päringute käsitlemiseks.

 4. Isikuandmete avalikustamine
  1. Võime avaldada teie isikuandmeid [töötajatele, ametnikele, kindlustusandjatele, professionaalsetele nõustajatele, agentidele, tarnijatele või alltöövõtjatele] niivõrd, kuivõrd see on käesolevas poliitikas sätestatud eesmärkidel mõistlikult vajalik.
  2. Võime avaldada teie isikuandmeid meie ettevõtete grupi igale liikmele (see tähendab meie tütarettevõtteid, meie lõplikku valdusettevõtet ja kõiki selle tütarettevõtteid) niivõrd, kuivõrd see on käesolevas poliitikas sätestatud eesmärkidel mõistlikult vajalik.
  3. Võime teie isikuandmeid avaldada:
   1. niivõrd, kuivõrd meid kohustab seadus seda tegema;
   2. seoses käimasolevate või tulevaste kohtumenetlustega;
   3. selleks, et kehtestada, kasutada või kaitsta oma seaduslikke õigusi (sealhulgas anda teistele teavet pettuste vältimiseks ja krediidiriski vähendamiseks);
   4. [iga ettevõtte või vara ostjale (või tulevasele ostjale), mida me müüme (või kavatseme) müüa; ja]
   5. [igale isikule, keda me põhjendatult arvame, võib taotleda kohtult või muult pädevalt asutuselt selle isikuandmete avaldamist, kui meie mõistliku arvamuse kohaselt oleks selline kohus või asutus mõistlikult nõus selle isikuandmete avalikustamise.]
  4. Välja arvatud käesolevas reeglistikus sätestatud juhtudel, ei edasta me teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele.

 5. Rahvusvahelised andmeedastused
  1. Kogutud teavet võidakse säilitada ja töödelda ning edastada mis tahes riigis, kus me tegutseme, et võimaldada meil teavet vastavalt käesolevale reeglistikule kasutada.
  2. Kogutud teavet võidakse edastada järgmistesse riikidesse, kus puuduvad Euroopa Majanduspiirkonnas kehtivatele andmekaitseseadused: [Ameerika Ühendriigid, Venemaa, Jaapan, Hiina ja India].
  3. Isikuandmed, mille avaldate meie veebisaidil või esitate avaldamiseks meie veebisaidil, võivad olla Interneti kaudu kättesaadavad kogu maailmas. Me ei saa takistada sellise teabe kasutamist või väärkasutamist teiste poolt.
  4. Nõustute selgesõnaliselt käesolevas jaotises 5 kirjeldatud isikuandmete edastamisega.

 6. Isikuandmete säilitamine
  1. Selles jaotises 6 on sätestatud meie andmete säilitamise põhimõtted ja kord, mille eesmärk on aidata tagada, et täidame oma juriidilisi kohustusi seoses isikuandmete säilitamise ja kustutamisega.
  2. Isikuandmeid, mida me töötleme mis tahes eesmärgil või eesmärkidel, ei säilitata kauem, kui see on vajalik sel eesmärgil.
  3. Olenemata käesoleva jaotise 6 muudest sätetest säilitame isikuandmeid sisaldavad dokumendid (sh elektroonilised dokumendid):
   1. niivõrd, kuivõrd meid kohustab seadus seda tegema;
   2. kui arvame, et dokumendid võivad olla seotud mis tahes käimasolevate või tulevaste kohtumenetlustega; and
   3. selleks, et kehtestada, kasutada või kaitsta oma seaduslikke õigusi (sealhulgas anda teistele teavet pettuste vältimiseks ja krediidiriski vähendamiseks).

 7. Isikuandmete turvalisus
  1. Võtame mõistlikke tehnilisi ja korralduslikke ettevaatusabinõusid, et vältida teie isikuandmete kadumist, väärkasutamist või muutmist.
  2. Salvestame kogu teie esitatud isikliku teabe meie turvalistesse (parooliga ja tulemüüriga kaitstud) serveritesse.
  3. Kõik meie veebisaidi kaudu sõlmitud elektroonilised finantstehingud on kaitstud krüptimistehnoloogiaga.
  4. Te tunnistate, et teabe edastamine Interneti kaudu on oma olemuselt ebaturvaline ja me ei saa garanteerida Interneti kaudu saadetud andmete turvalisust.
  5. Teie vastutate meie veebisaidile juurdepääsuks kasutatava parooli konfidentsiaalsena hoidmise eest; me ei küsi teilt teie parooli (välja arvatud siis, kui logite sisse meie veebisaidile).

 8. Muudatused
  1. Võime seda reeglistiku aeg -ajalt värskendada, avaldades oma veebisaidil uue versiooni.
  2. Peaksite seda lehte aeg -ajalt kontrollima, veendumaks, et olete selle reeglistiku muudatustega rahul.
  3. Võime teid teavitada selle reeglistiku muudatustest [e -posti teel või meie veebisaidi privaatsõnumite kaudu].

 9. Teie õigused
  1. Võite anda meile korralduse edastada teile mis tahes isikuandmeid, mida me teie kohta hoiame; sellise teabe esitamine sõltub:
   1. tasu maksmisest (praegu 10 GBP); ja
   2. asjakohaste tõendite esitamisest teie identiteedi kohta [(selleks aktsepteerime tavaliselt advokaadi või panga kinnitatud passi koopiat ja kommunaalarve originaali, millel on teie praegune aadress)].
  2. Võime teie taotletud isikuandmeid seadusega lubatud ulatuses mitte avaldada.
  3. Võite igal ajal anda meile korralduse mitte töödelda teie isikuandmeid turunduseesmärkidel.
  4. Praktikas nõustute tavaliselt eelnevalt selgesõnaliselt sellega, et kasutame teie isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel, või anname teile võimaluse loobuda teie isikuandmete kasutamisest turunduslikel eesmärkidel.

 10. Kolmandad osapooled
  1. Meie veebisait sisaldab hüperlinke ja üksikasju kolmandate osapoolte veebisaitidele.
  2. Meil ei ole kontrolli kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tavade üle ega vastuta nende eest.

 11. Teabe värskendamine
  1. Palun andke meile teada, kas teie valduses olevaid isikuandmeid tuleb parandada või ajakohastada.

 12. Küpsised
  1. Küpsis on fail, mis sisaldab identifikaatorit (tähtede ja numbrite jada), mille veebiserver saadab veebibrauserisse ja mille brauser salvestab. Seejärel saadetakse identifikaator serverisse tagasi iga kord, kui brauser nõuab serverilt lehte.
  2. Küpsised võivad olla kas “püsiküpsised” või “seansiküpsised”: püsiküpsis salvestatakse veebibrauseris ja see jääb kehtima kuni selle kehtivusaja lõpuni, kui kasutaja seda enne aegumiskuupäeva ei kustuta; seansiküpsis seevastu aegub kasutajaseansi lõpus, kui veebibrauser suletakse.
  3. Küpsised ei sisalda tavaliselt teavet, mis kasutajat isiklikult identifitseeriks, kuid isikuandmed, mida me teie kohta salvestame, võivad olla seotud küpsistesse salvestatud ja sealt saadud teabega.
  4. Veebiserverid saavad küpsiseid kasutada kasutajate tuvastamiseks ja jälgimiseks, kui nad navigeerivad veebisaidi erinevatel lehtedel ja tuvastavad veebisaidile naasvaid kasutajaid.

 13. Meie küpsised
  1. Kasutame oma veebisaidil [nii seansi- kui püsiküpsiseid].
  2. Meie veebisaidil kasutatavate küpsiste nimed ja nende kasutamise eesmärgid on toodud allpool:
   1. me kasutame oma veebisaidil [küpsise nime], et [arvuti ära tunda, kui kasutaja veebisaiti külastab / jälgib kasutajaid veebisaidil navigeerides / lubab veebisaidil ostukorvi kasutada / parandab veebisaidi kasutatavust / analüüsib veebisait / veebisaidi haldamine / pettuste ärahoidmine ja veebisaidi turvalisuse parandamine / veebisaidi isikupärastamine iga kasutaja jaoks / reklaamide sihtimine, mis võivad konkreetsetele kasutajatele eriti huvi pakkuda / [kirjeldage eesmärki (eesmärke)]];

 14. Analytics küpsised
  1. Kasutame oma veebisaidi kasutamise analüüsimiseks [Google Analyticsit].
  2. Meie analüüsiteenuste pakkuja genereerib küpsiste abil statistilist ja muud teavet veebisaidi kasutamise kohta.
  3. Meie veebisaidil kasutatavad analüüsiküpsised kannavad järgmisi nimesid: [_ga, _gat, __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz ja __utmv].
  4. Meie veebisaidiga seotud teavet kasutatakse meie veebisaidi kasutamise kohta aruannete koostamiseks.
  5. Meie analüüsiteenuste pakkuja privaatsuspoliitika on saadavalsiin.

 15. Kolmandate osapoolte küpsised
  1. Meie veebisait kasutab ka kolmandate osapoolte küpsiseid.
  2. [Avaldame oma veebisaidil Google AdSense'i huvipõhiseid reklaame. Google on need kohandanud vastavalt teie huvidele. Teie huvide kindlakstegemiseks jälgib Google teie käitumist meie veebisaidil ja muudel veebisaitidel, kasutades DoubleClicki küpsist (me ei avalda sellel veebisaidil huvipõhiseid reklaame).] Saate vaadata, kustutada või lisada huvikategooriaid, mis on seotud brauseri külastamiseks: seda veebisaiti . Samuti saate AdSense'i partnerite võrgustiku küpsisest loobuda, kasutades neid seadeid või kasutades NAI (võrgustiku reklaamimisalgatuse) mitme küpsise kasutamisest loobumise mehhanismi siin . Need loobumismehhanismid kasutavad aga ise küpsiseid ja kui kustutate küpsised oma brauserist, siis sellest loobumist ei säilitata. Kindlustamaks, et teatud brauseri puhul säilitatakse loobumine, võiksite kaaluda olemasoleva Google'i brauseri pistikprogrammi kasutamist siin .

 16. Küpsiste blokeerimine
  1. Enamik brausereid lubab küpsiste vastuvõtmisest keelduda; näiteks:
   1. in Internet Explorer (versioon 11) saate küpsised blokeerida, kasutades saadaolevaid küpsiste käitlemise alistamise seadeid, klõpsates "Tööriistad", "Interneti -suvandid", "Privaatsus" ja seejärel "Täpsem";
   2. Firefoxis (versioon 39) saate kõik küpsised blokeerida, klõpsates nupul „Tööriistad”, „Valikud”, „Privaatsus”, valides rippmenüüst „Kasuta ajaloo kohandatud seadeid” ja tühjendades märke „Nõustu küpsistega saitidelt”; ja
   3. Chrome'is (versioon 44) saate kõik küpsised blokeerida, avades menüü „Kohanda ja juhtige”, klõpsates „Seaded”, „Kuva täpsemad seaded” ja „Sisu seaded” ning seejärel valiku „Blokeeri saidid seadetest” kõik andmed ”pealkirja„ Küpsised ”all.
  2. Kõigi küpsiste blokeerimine mõjutab negatiivselt paljude veebisaitide kasutatavust.
  3. Kui blokeerite küpsised, ei saa te kõiki meie veebisaidi funktsioone kasutada.

 17. Küpsiste kustutamine
  1. Saate kustutada oma arvutisse juba salvestatud küpsiseid; näiteks:
   1. Internet Exploreris (versioon 11) peate küpsisefailid käsitsi kustutama (leiate juhised selle tegemiseks siin );
   2. Firefoxis (versioon 39) saate küpsised kustutada, klõpsates valikutel „Tööriistad”, „Valikud” ja „Privaatsus”, seejärel valides rippmenüüst „Kasuta ajaloo jaoks kohandatud seadeid” ja klõpsates käsul „Kuva küpsised”, ja seejärel klõpsake nuppu "Eemalda kõik küpsised"; ja
   3. Chrome'is (versioon 44) saate kustutada kõik küpsised, avades menüü „Kohanda ja juhtige”, klõpsates „Seaded”, „Kuva täpsemad seaded” ja „Kustuta sirvimisandmed” ning seejärel valides „Küpsised ja muu saidi ja pistikprogrammi andmed ”, enne kui klõpsate nupul„ Kustuta sirvimisandmed ”.
  2. Küpsiste kustutamine mõjutab negatiivselt paljude veebisaitide kasutatavust.

 18. Küpsiste eelistused
  1. Saate hallata oma eelistusi, mis on seotud küpsiste kasutamisega meie veebisaidil, külastades: [URL]

 19. Meie detailid
  1. Selle veebisaidi omanik ja haldaja on Warehouse.Space.
  2. Oleme Eestis registreeritud registreerimisnumbri 12680566 all ja meie registrijärgne asukoht on Rändrahnu 9, Tallinn, 12112, Eesti.
  3. Meie peamine tegevuskoht on Tallinn, Eesti.
  4. Võite meiega ühendust võtta meie veebisaidi kontaktivormi kaudu.